separator

Alber Kami (Alber Camus)

NESPORAZUM

(Le Malentendu)

separator

Prevod:

Andreja Milićević

Režija:

Mira Trailović

Scenograf: Bojan Stupica
Kostimograf: Marija Trifunović Finci

Premijera: 10.10.1960. Zgrada Borbe

Broj izvođenja: 38

Poslednje izvođenje: 3.5.1965.

separator

Igraju:

Blaženka Katalinić (Majka)
Mira Stupica (Marta)
Olga Savić
Ružica Sokić
Sibina Mijatović (Marija)
Predrag Tasovac (Jan)
Milorad Volić
Branislav Kravljanac (Sluga)

separator