separator

Joakim Vujić

TEATAR JOAKIMA VUJIĆA

separator

Režija:

Vladimir Petrić

Asistent režije: Ivan Prvan
Konsultant za jezik: Đorđe Živanović
Scenograf: Zuko Džumhur
Kostimograf: Marija Trifunović Finci
Izbor muzike: Davorin Županić
Umetnička konsultacija: Josip Kulundžić

Premijera: 13.11.1958. Zgrada Borbe

Broj izvođenja: 62

Poslednje izvođenje: 2.6.1963.

separator

Igraju:

Slobodan Stojanović
Taško Načić (Direktor teatra)
Ljubomir Didić
Slobodan Stojanović (Štuka)
Renata Ulmanski
Ružica Sokić (Belka)
Stevan Minja (Gospodar Marič)
Antonije Pejić, Stevan Minja (Gedeon)
Dragica Felba, Olga Poznatov (Ruvim)
Slobodan Stojanović
Taško Načić (Direktor teatra)
Ljubomir Didić
Slobodan Stojanović (Šimun)
Renata Ulmanski
Ružica Sokić (Kumrija)
Stevan Minja (Doktur Števa)
Ljubinka Bobić (Baba Stana)
Dragica Felba
Dara Čalenić (Martica)
Antonije Pejić
Stevan Minja (Moler Gaja)

separator